Dolle Mollies info-filmavond over Abortus

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit om op 10 april naar de informatieavond rondom het thema abortus in Nederland te komen.

We hebben deze avond georganiseerd mede naar aanleiding van de (dreigende) sluiting van abortusklinieken in Amsterdam en de hernieuwde opkomende christelijke lobby tegen abortus. Ook hebben wij de afgelopen twee jaar demonstraties georganiseerd voor het recht op abortus, die naar onze smaak heel matig bezocht werden. De vraag is, waarom?

Voor deze avond hebben we een aantal gastsprekers uitgenodigd. We hopen te informeren over de geschiedenis van abortus en de abortuswetgeving in Nederland, en de huidige situatie in Nederland en specifiek in Amsterdam te bespreken. Daarbij willen we op deze avond bovenstaande bediscussieren en ook meer concreet bespreken wat er gedaan kan worden tegen de anti-abortus tendensen in Nederland.