Aankondigingen

You are currently browsing the archive for the Aankondigingen category.

1 Mei: Dag van Solidariteit en Verzet tegen het Kapitalisme


1 Mei is wereldwijd een dag van solidariteit en sociale strijd, met als inzet een vrije en solidaire samenleving. Die samenleving kunnen we echter alleen realiseren door onszelf vanonderop te organiseren, niet door te vertrouwen op de bestaande instanties. De staat beschermt immers de belangen van diegenen die profiteren van het kapitalisme: de banken, de grote ondernemingen en de welgestelden.

De overheid heeft zich diep in de schulden gestoken door de banken
overeind te houden. In plaats van bij de schuldigen – de banken en
andere instellingen uit de financiële wereld wil men hiervoor de
rekening bij ons neerleggen. De crisis wordt zo door parlementair rechts
én links als excuus gebruikt om keihard te snijden in de
gemeenschappelijke voorzieningen en de sociale zekerheid. Met de
installering van het kabinet Bruin 1 hebben we een voorlopige climax
bereikt voor wat betreft racistische en repressieve maatregelen en
asociaal beleid:

Studenten kunnen binnenkort alleen nog maar studeren als ze rijke ouders
hebben. Postbodes, werkers in de zorg en andere mensen verliezen hun
baan, om te worden vervangen door flexwerkers zonder behoorlijk
contract, die zelf ook weer slachtoffer zijn van het kapitalistische
systeem. Mensen met gesubsidieerde banen worden aan de kant gezet.
Huurders, uitkeringsgerechtigden en arbeiders worden stelselmatig beknot
in hun rechten. Migranten, vluchtelingen en moslims worden tot zondebok
gemaakt, terwijl de arme landen door het rijke westen worden uitgebuit.
Zo worden diverse groepen mensen tegen elkaar uitgespeeld en de
solidariteit tussen de mensen uitgehold. Publieke diensten als de zorg
en het openbaar vervoer worden tegen onze wil geprivatiseerd en
uitgekleed – en de prijzen stijgen de pan uit.

Dat accepteren wij niet! De crisis is niet ónze crisis, maar net als
eerdere crisissen, onlosmakelijk verbonden met het kapitalistische
systeem en de manier waarop de financiële wereld is georganiseerd. De
enige manier waarop deze crisis dus is op te lossen is door het
kapitalisme af te schaffen. Deze strijd moet van onderop worden
georganiseerd, op de werkvloer, op de scholen, in de wijken en op de
pleinen! Samen kunnen we vechten voor een radicaal andere samenleving,
gebaseerd op solidariteit en vrijheid!

Zie voor meer info: www.1mei.org

** see below for English
Voor het recht op abortus en zelfbeschikkingsrecht van vrouwen wereldwijd

Zaterdag 11 december

13:00 uur Het Plein

Den Haag

Wij roepen iedereen op om op zaterdag 11 december actie te voeren voor het recht op abortus en keuzevrijheid van de vrouw. Want dat is nodig! Ook in Nederland proberen conservatieve christelijke partijen en organisaties deze rechten te ondermijnen. Zo lobbyen christelijke partijen in de Tweede Kamer voor inperking van het recht op abortus en proberen fundamentalistische organisaties zoals Schreeuw om Leven en VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind) voet aan de grond te krijgen als adviseurs en hulpverleners. Op 11 december lopen christenfundamentalisten in Den Haag een kruistocht tegen abortus. Dit mag niet ongemerkt voorbij gaan. Ga die dag de straat op om een sterk tegengeluid te laten horen. Demonstreer, deel flyers uit, maak lawaai, hang een spandoek op! Want iedere vrouw heeft het recht in alle vrijheid haar keuzes te maken. Wees strijdbaar en solidair! Kom ook!

Zie ook de oproep van AFA Den Haag in post hieronder

*** English summary:

Call Out: The christian fundamentalists are going to march “for life” on the 11 of December in the Hague. This is an anti-abortion march that they do every year. We feel that something should be done to show that these kind of ideals have no place in our society. That is why we call out for actions during the demo – spread some pro-choice flyers, make noise (it’s a silent demo), do a banner drop – let your opinion be heard! Because every woman should have freedom in decisions about her body!

Zaterdag 11 december 13:00 uur, Het Plein, Den Haag

Check also the call out from AFA Den Haag in the post below

11-12-2010    Oproep voor decentrale acties voor het recht op abortus.

Anti Fascistische Actie (AFA) Den Haag roept op voor decentrale acties op 11 december, om actie te voeren voor het recht op abortus en keuzevrijheid van de vrouw. Want dat is nodig! Ook in Nederland proberen conservatieve christelijke partijen en organisaties deze rechten te ondermijnen. Zo lobbyen christelijke partijen in de Tweede Kamer voor inperking van het recht op abortus en proberen fundamentalistisch christelijke organisaties zoals Schreeuw om Leven en VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind) voet aan de grond te krijgen als adviseurs en hulpverleners. Deze organisaties zijn niet alleen tegen het recht op zelfbeschikking van vrouwen, maar zijn ook erg homofobisch.

Op 11 december lopen christenfundamentalisten in Den Haag een kruistocht tegen abortus. Dit mag niet ongemerkt voorbij gaan. Ga die dag de straat op om een sterk tegengeluid te laten horen. Vorm een groepje en demonstreer, deel flyers uit, maak lawaai, hang een spandoek op! Want iedere vrouw heeft het recht in alle vrijheid haar keuzes te maken!

De christenfundamentalisten verzamelen om 13.00 uur op het plein in Den Haag.

SEE YOU ON THE STREETS!

http://www.afadenhaag.nl

info@afadenhaag.nl

International Antifascist Feminist Working Camp – At the site of the former youth concentration camp for girls and young women and subsequently extermination camp

We would like to invite all women_lesbians_bi_trans from all over the world. Individuals and groups, who would like to join in the debate, discussion and work on the site and who would like to do so autonomously, are all welcome.

(Download this Pdf for more info)

Working camps to fight against oblivion

The camp aims to provide
• easy identification and access to the site for all visitors
• contact with survivors of the camp
• information material on the history of the Uckermark concentration camp
• a personal and political debate on the history and effects of German National Socialism and the attitudes towards it in the different societies today (with inputs on the situation in the different countries, provided by the participants – if possible)
• a discussion on the point and the objectives of remembering
• international encounters and exchanges
• public relations

Registration deadline is July 15, 2010! Contact: uckermarkcamp(ad)riseup.net

Voor een radicaal andere samenleving!

Op de valreep willen we jullie nog wijzen op deze demo en het daarbij behorende avondprogramma.

Wij zijn solidair met iedereen die strijdt tegen uitsluiting, onderdrukking of uitbuiting. Met als doel: een vrije, solidaire samenleving, wereldwijd.

Solidair met mensen die door de crisis hun inkomen verliezen en uit hun huizen worden gezet.
Terwijl de staat de banken redt, worden mensen aan hun lot overgelaten. De sociale bescherming van werknemers wordt uitgehold, het sociale huurstelsel wordt afgebroken, publieke diensten worden geprivatiseerd. Het wordt tijd om ons te organiseren, verzet te bieden en het lot in eigen handen te nemen

Solidair met iedereen die werkt en uitgebuit wordt, ongeacht of diegene over de ‘juiste’ verblijfspapieren beschikt.

Solidair met de schoonmakers die vaak als uitzendkrachten werken of anderszins onzekere arbeidsomstandigheden opgelegd krijgen.

Solidair met werknemers wereldwijd: Wij steunen arbeiders, boeren en armen in hun strijd tegen de rijken en tegen “onze” bedrijven als Shell, ING en Unilever die hun grondstoffen en arbeid roven.

En zeker ook voor een solidaire samenleving waar niet het recht van de sterkste bepaalt wie een beroep mag doen op vrijheid van meningsuiting en wat je op je hoofd of om je lijf mag dragen. Waar iedereen zichzelf kan zijn: vrouw, man, homo, hetero en alles daar tussen in en waar men niet moet voldoen aan (door blanke mannen) opgelegde normen en waarden.

Daarom roept een verbond van arbeiders, schoonmakers, levensliefhebbers, kunstenaars, (bewust) onaangepasten, feministen, antikapitalisten, socialisten en anarchisten iedereen op om dit jaar naar Nijmegen te gaan om de 1e mei te vieren en op te komen voor een samenleving die gebaseerd is op zelforganisatie en solidariteit.

1 mei iedereen vrij!

Mondiale bestaanszekerheid
open grenzen voor alle mensen
Stop de repressie en controlewaan
Stop privatisering en afbraak sociale voorzieningen
Vrijheid en welvaart voor iedereen!

Meer info: www.1mei.org ook wat het avondprogramma betreft

De twee abortusklinieken in Amsterdam dreigen te worden gesloten vanwege financieel wanbeleid. Het Slotervaartziekenhuis wil de hulpverlening aan de vrouwen overnemen. Als dit doorgaat, wordt de keuzevrijheid van vrouwen om naar een kliniek of ziekenhuis te gaan, op onaanvaardbare wijze ingeperkt.

http://behoudabortusklinieken.petities.nl

Op bovenstaande site heeft het abortuscomité Wij Vrouwen Eisen een petitie gezet. Doel van de petitie
is het behoud van de twee Amsterdamse abortusklinieken die gesloten dreigen te worden. Wij vinden het
van groot belang dat vrouwen kunnen kiezen waar zij hun abortus willen laten uitvoeren. In de speciale
klinieken is hun privacy gewaarborgd en zijn zij verzekerd van kwalitatief hoogwaardige zorg.
Binnenkort wordt er in de Kamercommissie van VWS over gesproken, de datum is nog niet bekend.

Teken snel de petitie en geef het door aan alle vrouwen en mannen in je omgeving die ook willen
ondertekenen!
Met vriendelijke groet,

Abortuscomité Wij Vrouwen Eisen.