1 mei- demonstratie in Utrecht

1 Mei: Dag van Solidariteit en Verzet tegen het Kapitalisme


1 Mei is wereldwijd een dag van solidariteit en sociale strijd, met als inzet een vrije en solidaire samenleving. Die samenleving kunnen we echter alleen realiseren door onszelf vanonderop te organiseren, niet door te vertrouwen op de bestaande instanties. De staat beschermt immers de belangen van diegenen die profiteren van het kapitalisme: de banken, de grote ondernemingen en de welgestelden.

De overheid heeft zich diep in de schulden gestoken door de banken
overeind te houden. In plaats van bij de schuldigen – de banken en
andere instellingen uit de financiële wereld wil men hiervoor de
rekening bij ons neerleggen. De crisis wordt zo door parlementair rechts
én links als excuus gebruikt om keihard te snijden in de
gemeenschappelijke voorzieningen en de sociale zekerheid. Met de
installering van het kabinet Bruin 1 hebben we een voorlopige climax
bereikt voor wat betreft racistische en repressieve maatregelen en
asociaal beleid:

Studenten kunnen binnenkort alleen nog maar studeren als ze rijke ouders
hebben. Postbodes, werkers in de zorg en andere mensen verliezen hun
baan, om te worden vervangen door flexwerkers zonder behoorlijk
contract, die zelf ook weer slachtoffer zijn van het kapitalistische
systeem. Mensen met gesubsidieerde banen worden aan de kant gezet.
Huurders, uitkeringsgerechtigden en arbeiders worden stelselmatig beknot
in hun rechten. Migranten, vluchtelingen en moslims worden tot zondebok
gemaakt, terwijl de arme landen door het rijke westen worden uitgebuit.
Zo worden diverse groepen mensen tegen elkaar uitgespeeld en de
solidariteit tussen de mensen uitgehold. Publieke diensten als de zorg
en het openbaar vervoer worden tegen onze wil geprivatiseerd en
uitgekleed – en de prijzen stijgen de pan uit.

Dat accepteren wij niet! De crisis is niet ónze crisis, maar net als
eerdere crisissen, onlosmakelijk verbonden met het kapitalistische
systeem en de manier waarop de financiële wereld is georganiseerd. De
enige manier waarop deze crisis dus is op te lossen is door het
kapitalisme af te schaffen. Deze strijd moet van onderop worden
georganiseerd, op de werkvloer, op de scholen, in de wijken en op de
pleinen! Samen kunnen we vechten voor een radicaal andere samenleving,
gebaseerd op solidariteit en vrijheid!

Zie voor meer info: www.1mei.org