Op woensdag 13 april  organiseren de Dolle Mollies en AFA Nijmegen een info- en discussieavond over seksisme, stereotypering en de rol van de reclame-industrie hierin.

In:
De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen
18:30 uur soep, start 20:00 uur

1 Mei: Dag van Solidariteit en Verzet tegen het Kapitalisme


1 Mei is wereldwijd een dag van solidariteit en sociale strijd, met als inzet een vrije en solidaire samenleving. Die samenleving kunnen we echter alleen realiseren door onszelf vanonderop te organiseren, niet door te vertrouwen op de bestaande instanties. De staat beschermt immers de belangen van diegenen die profiteren van het kapitalisme: de banken, de grote ondernemingen en de welgestelden.

De overheid heeft zich diep in de schulden gestoken door de banken
overeind te houden. In plaats van bij de schuldigen – de banken en
andere instellingen uit de financiële wereld wil men hiervoor de
rekening bij ons neerleggen. De crisis wordt zo door parlementair rechts
én links als excuus gebruikt om keihard te snijden in de
gemeenschappelijke voorzieningen en de sociale zekerheid. Met de
installering van het kabinet Bruin 1 hebben we een voorlopige climax
bereikt voor wat betreft racistische en repressieve maatregelen en
asociaal beleid:

Studenten kunnen binnenkort alleen nog maar studeren als ze rijke ouders
hebben. Postbodes, werkers in de zorg en andere mensen verliezen hun
baan, om te worden vervangen door flexwerkers zonder behoorlijk
contract, die zelf ook weer slachtoffer zijn van het kapitalistische
systeem. Mensen met gesubsidieerde banen worden aan de kant gezet.
Huurders, uitkeringsgerechtigden en arbeiders worden stelselmatig beknot
in hun rechten. Migranten, vluchtelingen en moslims worden tot zondebok
gemaakt, terwijl de arme landen door het rijke westen worden uitgebuit.
Zo worden diverse groepen mensen tegen elkaar uitgespeeld en de
solidariteit tussen de mensen uitgehold. Publieke diensten als de zorg
en het openbaar vervoer worden tegen onze wil geprivatiseerd en
uitgekleed – en de prijzen stijgen de pan uit.

Dat accepteren wij niet! De crisis is niet ónze crisis, maar net als
eerdere crisissen, onlosmakelijk verbonden met het kapitalistische
systeem en de manier waarop de financiële wereld is georganiseerd. De
enige manier waarop deze crisis dus is op te lossen is door het
kapitalisme af te schaffen. Deze strijd moet van onderop worden
georganiseerd, op de werkvloer, op de scholen, in de wijken en op de
pleinen! Samen kunnen we vechten voor een radicaal andere samenleving,
gebaseerd op solidariteit en vrijheid!

Zie voor meer info: www.1mei.org

Op zondag 6 maart organiseren we wederom een info- discussieavond over de invloed van de schoonheidsindustrie en advertentie-beelden op het (zelf)beeld van vrouwen, ditmaal in Zaandam.Onder andere aandacht voor de manier waarop het vrouwelijk lichaam tot object wordt gemaakt en gebruikt wordt om producten te kopen, waarbij tegelijkertijd schoonheidsidealen en gender- stereotypen worden vastgesteld.
Met clips uit de documentaires “Beperkt Houdbaar” (nederlands gesproken, engels ondertiteld) en “Killing us Softly 3: Advertising’s image of women” (engels gesproken).
Tijdens de avond willen we vooral aanzetten tot een goede discussie over dit thema.

18:00 soep
19:00 start
Mauvestraat 162, Zaandam

** English translation
On saturday 18th september, de Dolle Mollies organize another info- and discussionnight. The evening is about the impact of the beauty industry and advertising- images on the (self)image of women. Focus on how the objectification of the female body is used for selling products, setting beauty- standards and gender-stereotypes at the same time.
With clips from the documentaries “Beperkt Houdbaar” (dutch spoken, with english subtitles) and “Killing us Softly 3: Advertising’s image of women” (english spoken).
During this evening we hope to open up a good debate around this theme.

18:00 soep
19:00 start
Mauvestraat 162, Zaandam

Op donderdag 3 maart wordt “Underground Women’s State” vertoond. Een film over de strijd van vrouwen rondom de abortuswetgeving in Polen.
Film met introductie begint om 19:00 in de Bollox (Eerste Schinkelstraat 14-16). Vanaf 21:00 bands in de OCCII (Amstelveenseweg 134).

Op 23 februari nemen we deel aan een debatavond in Groningen, georganiseerd door de Feministische Actiegroep Groningen. Tijdens de avond zal een panel van zes feministen met elkaar en het publiek in debat gaan aan de hand van stellingen over de politiek, de samenleving en de verhouding tussen mannen en vrouwen.

Het idee voor de avond kwam voort uit de behoefte het feminisme als stroming en mogelijkheid onder de aandacht te brengen op een positieve manier. De FAG bestaat sinds najaar 2010 en organiseert informatie- en debatavonden over ongelijkheid, emancipatie en feminisme.

In het panel zitten de anarcha-feministische groep de Dolle Mollies, de FAG, Elise van Alphen eindredacteur van tijdschrift LOVER, Dylan Rijsbergen schrijver van Het onbehagen van de man, Linda Duits gepromoveerd op meisjesculturen en Anneke Ribberink universitair docent aan de VU en auteur van Leidsvrouwen en zaakwaarneemsters. Een geschiedenis van de aktiegroep Man Vrouw Maatschappij. Het debat wordt geleid door Barbara Henkes, universitair docent aan de RUG.

Meer informatie is ook te vinden op:
www.FeministischeActiegroepGroningen.nl
fag.groningen@gmail.com,

Pro-choice banner

Pro-choice banner


Read the rest of this entry »

** see below for English
Voor het recht op abortus en zelfbeschikkingsrecht van vrouwen wereldwijd

Zaterdag 11 december

13:00 uur Het Plein

Den Haag

Wij roepen iedereen op om op zaterdag 11 december actie te voeren voor het recht op abortus en keuzevrijheid van de vrouw. Want dat is nodig! Ook in Nederland proberen conservatieve christelijke partijen en organisaties deze rechten te ondermijnen. Zo lobbyen christelijke partijen in de Tweede Kamer voor inperking van het recht op abortus en proberen fundamentalistische organisaties zoals Schreeuw om Leven en VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind) voet aan de grond te krijgen als adviseurs en hulpverleners. Op 11 december lopen christenfundamentalisten in Den Haag een kruistocht tegen abortus. Dit mag niet ongemerkt voorbij gaan. Ga die dag de straat op om een sterk tegengeluid te laten horen. Demonstreer, deel flyers uit, maak lawaai, hang een spandoek op! Want iedere vrouw heeft het recht in alle vrijheid haar keuzes te maken. Wees strijdbaar en solidair! Kom ook!

Zie ook de oproep van AFA Den Haag in post hieronder

*** English summary:

Call Out: The christian fundamentalists are going to march “for life” on the 11 of December in the Hague. This is an anti-abortion march that they do every year. We feel that something should be done to show that these kind of ideals have no place in our society. That is why we call out for actions during the demo – spread some pro-choice flyers, make noise (it’s a silent demo), do a banner drop – let your opinion be heard! Because every woman should have freedom in decisions about her body!

Zaterdag 11 december 13:00 uur, Het Plein, Den Haag

Check also the call out from AFA Den Haag in the post below

11-12-2010    Oproep voor decentrale acties voor het recht op abortus.

Anti Fascistische Actie (AFA) Den Haag roept op voor decentrale acties op 11 december, om actie te voeren voor het recht op abortus en keuzevrijheid van de vrouw. Want dat is nodig! Ook in Nederland proberen conservatieve christelijke partijen en organisaties deze rechten te ondermijnen. Zo lobbyen christelijke partijen in de Tweede Kamer voor inperking van het recht op abortus en proberen fundamentalistisch christelijke organisaties zoals Schreeuw om Leven en VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind) voet aan de grond te krijgen als adviseurs en hulpverleners. Deze organisaties zijn niet alleen tegen het recht op zelfbeschikking van vrouwen, maar zijn ook erg homofobisch.

Op 11 december lopen christenfundamentalisten in Den Haag een kruistocht tegen abortus. Dit mag niet ongemerkt voorbij gaan. Ga die dag de straat op om een sterk tegengeluid te laten horen. Vorm een groepje en demonstreer, deel flyers uit, maak lawaai, hang een spandoek op! Want iedere vrouw heeft het recht in alle vrijheid haar keuzes te maken!

De christenfundamentalisten verzamelen om 13.00 uur op het plein in Den Haag.

SEE YOU ON THE STREETS!

http://www.afadenhaag.nl

info@afadenhaag.nl

Zaterdag 13 november

Infoavond over abortus in Nederland van de Dolle Mollies

20 uur

Flat Hunzerheem, Populierenlaan 1, Groningen

Niet aleen in Groningen is er een infoavond georganiseerd. In de komende periode organiseren we op verschillende plekken in het land een info- avond over het recht op abortus in Nederland. Tijdens deze avond laten we een documentaire van Andere Tijden zien over de geschiedenis van het recht op abortus in Nederland. Aan de hand daarvan geven we een korte schets van de huidige stand van zaken en willen we onder andere
discussieren over de vraag of er een noodzaak bestaat in Nederland dit thema op de voorgrond te blijven plaatsen.

Bovendien willen we iedereen uitnodigen om mee te denken over het organiseren van acties als tegenreactie op de aankomende pro-life demonstratie die jaarlijks door christenfundamentalisten gelopen wordt.
Andere jaren liepen zij hun kruistocht tegen abortus altijd in Amsterdam, maar dit jaar is men uitgeweken naar Het Plein in Den Haag, op 11 december. We vragen je mee te denken op je eigen creatieve wijze de christenfundamentalisten te laten horen, zien en ruiken dat wij ons het recht op abortus nooit laten afpakken!

De infoavonden zullen gegeven worden op:
- Zaterdag 12 november in Groningen, 20:00
Flat Hunzerheem
Populierenlaan 1

- Maandag 15 november in Den Haag 20:00
Autonoom Centrum, Willem van Outhoornstraat 17

In Amsterdam zullen twee korte info- en mobilisatie/brainstorm avonden
gegeven worden rondom de demonstratie op 11 december:
- maandag 29 november in Joe’s Garage
- donderdag 2 december in de Molli, met benefiet- voku
Als mensen ook behoefte hebben aan een infoavond en brainstorm, laat het ons weten  en we nemen contact op.

Tot dan!
De Dolle Mollies

Op zaterdag 18 september organiseren de Dolle Mollies een info- & discussieavond over de invloed van de schoonheidsindustrie en advertentie-beelden op het (zelf)beeld van vrouwen.

Onder andere aandacht voor de manier waarop het vrouwelijk lichaam tot object wordt gemaakt en gebruikt wordt om producten te kopen, waarbij tegelijkertijd schoonheidsidealen en gender- stereotypen worden vastgesteld.
Met clips uit de documentaires Beperkt Houdbaar en Killing us Softly 3: Advertising’s image of women.
Tijdens de avond willen we vooral aanzetten tot een goede discussie over dit thema, en wellicht dat we na afloop geinspireerd zijn om met onze eigen boodschap de straat op te gaan?

Zaterdag 18 september, MKZ, Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam.
Deur open 19.30, start 20.00.
Met taart en Dolle Mollie infostand.

** English translation
On saturday 18th september, de Dolle Mollies organize another info- and discussionnight. The evening is about the impact of the beauty industry and advertising- images on the (self)image of women. Focus on how the objectification of the female body is used for selling products, setting beauty- standards and gender-stereotypes at the same time.
With clips from the documentaries Beperkt Houdbaar (with english subtitles) and Killing us Softly 3: Advertising’s image of women.
During this evening we hope to open up a good debate around this theme, and maybe after that we are inspired to act and bring some messages into the streets?

Saturday 18th September, MKZ, Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam.
Door opens 19.30, start 20.00. With pie and infostand. The evening will be bilingual.

« Older entries