Zaterdag 7 augustus presenteren de Dolle Mollies de zomeravond roadmovie; Thelma & Louise.

Zaterdag 7 augustus in de Bollox
Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam
open 20uur, film 21uurNatuurlijk weer met heerlijke cake en taart en de geweldige Dolle Mollie stand met zines, buttons, patches en !nieuw! Dolle Mollie ondergoed!!!
Dat alles natuurlijk in een anarcha-feministisch jasje!

International Antifascist Feminist Working Camp – At the site of the former youth concentration camp for girls and young women and subsequently extermination camp

We would like to invite all women_lesbians_bi_trans from all over the world. Individuals and groups, who would like to join in the debate, discussion and work on the site and who would like to do so autonomously, are all welcome.

(Download this Pdf for more info)

Working camps to fight against oblivion

The camp aims to provide
• easy identification and access to the site for all visitors
• contact with survivors of the camp
• information material on the history of the Uckermark concentration camp
• a personal and political debate on the history and effects of German National Socialism and the attitudes towards it in the different societies today (with inputs on the situation in the different countries, provided by the participants – if possible)
• a discussion on the point and the objectives of remembering
• international encounters and exchanges
• public relations

Registration deadline is July 15, 2010! Contact: uckermarkcamp(ad)riseup.net

Na succesvolle en inspirerende avonden in Amsterdam en Den Bosch, zijn we gevraagd om ook in Zwolle een discussie- avond te organiseren over de noodzaak van de hedendaagse vrouwenstrijd.

We zullen vertellen over onze ideeën, doelen en acties tot nu toe. Daarnaast willen we vooral aansporen tot discussie over feminisme in het algemeen, haar nut anno 2010 en de verschillende deelstrijden en actiemogelijkheden die toegepast kunnen worden. Bovendien zullen we ook deze avond de film Vogliamo anche le Rose vertonen, waarin een beeld wordt geschetst van de seksuele revolutie en de feministische beweging in de jaren ’60 en ’70 in Italië.

Dit alles op woensdag 23 juni in Sociaal Centrum Het Zwarte Water in Zwolle (Zwartewaterallee 8 ) http://hetzwartewater.blogspot.com

Open 20:00, start 20:30
Entree gratis

Wij zijn deel van de Dolle Mollies, een anarcha- feministische groep uit amsterdam. We zijn gevraagd door de organisatie tijdens deze demonstratie het thema vrouwenstrijd op de kaart te zetten. Want 1 mei betekent voor ons vandaag de dag meer dan de klassieke arbeidersstrijd van de vorige eeuw.

Sommigen kennen ons wellicht van de protesten tegen de pro life fundamentalisten van afgelopen december. Maar in de afgelopen maanden hebben we ook verschillende infoavonden georganiseerd en gaan we zo nu en dan de straat op om de stad te versieren. We richten ons op verscheidene thema’s, zoals feminisme anno nu, feminisme binnen de anarchistische beweging en commerciële uitbuiting van het vrouwenlichaam.

Vrouwen zijn altijd sterk betrokken geweest bij arbeiders- en klassenstrijd. Een van de belangrijke keerpunten in de geschiedenis is bijvoorbeeld de strijd voor het verwerven van het algemeen kiesrecht geweest. Ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten hebben vrouwen een belangrijke rol gespeeld bij het afschaffen van de segregatie.

De klassenverdeling zoals die ooit was is niet meer zo eenvoudig in bezitters en arbeiders te verdelen. De scherpe lijnen zijn minder zichtbaar. Nieuwe klassen ontstaan.

Wij zien een nieuwe klasse, een groep emancipeerde, hoogopgeleide vrouwen, geboren na de tweede feministische golf, opgegroeid met alle verworven voorrechten. Zij claimen hun positie op de arbeidsmarkt en carrière maken neemt hierbij een belangrijke plek in. De andere zijde van deze medaille is dat daardoor een groep minder kansrijke vrouwen in een nieuwe onderklasse belandt. Zij passen op de kinderen en zij doen het huishouden.  De ene vrouw staat zo, letterlijk, in dienst van de ander. Wij, dolle mollies, weigeren mee te gaan in deze verwrongen vorm van feminisme, waarbij de emancipatie en bevrijding van de een mogelijk wordt gemaakt door de onderdrukking en uitzichtloze situatie van de ander. Wij willen wel benadrukken dat niet de ‘powerfeminist’ het probleem is, het probleem is het PATRIACHAAT! Het patriarchaat dat de sekseverhoudingen determineert, het patriarchaat dat iedereen in een bepaalde genderrol probeert te dwingen, het patriarchaat dat mannen nog altijd vertelt dat zij superieur zijn.

Op dit moment staan we op een plek waar vaak vrouwen lastig gevallen worden. Ondanks de zogenaamde voltooide emancipatie en het idee dat de feministische strijd succesvol gestreden is zijn tunnels zoals deze, donkere steegjes en parken nog steeds onveilig. Ze worden gemeden, vrouwen trekken een broek over hun rokje aan als ze ’s nachts alleen naar huis fietsen. Dit soort maatregelen leren we onszelf nog steeds aan, en worden als normaal ervaren, om onszelf te beschermen. Nog steeds heerst het idee dat vrouwen een bepaalde mate van bescherming nodig hebben en wordt het als galant gezien als een man een vrouw naar huis fietst. Ook deze vorm van  positief paternalisme houdt de status quo in stand.

De door de overheid geïnitieerde en maatschappelijk geaccepteerde oplossing wordt geboden in de vorm van camera’s en smeris op elke straathoek. Ook deze tunnel is ‘veiliger’ gemaakt door het ophangen van camera’s. Maar wij geloven niet in symptoombestrijding, die past in een individualistische samenleving. Een echte oplossing ligt niet in het beveiligen van de samenleving, maar in een radicale mentaliteitsverandering, het creëren van een collectief verantwoordelijkheidsgevoel. Alleen als we het patriarchaat en het kapitalistisch systeem verwerpen kan iedereen ’s nachts gewoon naar huis fietsen. Alleen dan heeft iedereen gelijke kansen en kan een ieder op een persoonlijke, waardige manier bijdragen aan een normale samenleving.

WEG MET HET PATRIACHAAT!!!

CAMERA’S MAKEN DE STRAAT NIET VEILIG. WIJ WEL!!!

Voor een radicaal andere samenleving!

Op de valreep willen we jullie nog wijzen op deze demo en het daarbij behorende avondprogramma.

Wij zijn solidair met iedereen die strijdt tegen uitsluiting, onderdrukking of uitbuiting. Met als doel: een vrije, solidaire samenleving, wereldwijd.

Solidair met mensen die door de crisis hun inkomen verliezen en uit hun huizen worden gezet.
Terwijl de staat de banken redt, worden mensen aan hun lot overgelaten. De sociale bescherming van werknemers wordt uitgehold, het sociale huurstelsel wordt afgebroken, publieke diensten worden geprivatiseerd. Het wordt tijd om ons te organiseren, verzet te bieden en het lot in eigen handen te nemen

Solidair met iedereen die werkt en uitgebuit wordt, ongeacht of diegene over de ‘juiste’ verblijfspapieren beschikt.

Solidair met de schoonmakers die vaak als uitzendkrachten werken of anderszins onzekere arbeidsomstandigheden opgelegd krijgen.

Solidair met werknemers wereldwijd: Wij steunen arbeiders, boeren en armen in hun strijd tegen de rijken en tegen “onze” bedrijven als Shell, ING en Unilever die hun grondstoffen en arbeid roven.

En zeker ook voor een solidaire samenleving waar niet het recht van de sterkste bepaalt wie een beroep mag doen op vrijheid van meningsuiting en wat je op je hoofd of om je lijf mag dragen. Waar iedereen zichzelf kan zijn: vrouw, man, homo, hetero en alles daar tussen in en waar men niet moet voldoen aan (door blanke mannen) opgelegde normen en waarden.

Daarom roept een verbond van arbeiders, schoonmakers, levensliefhebbers, kunstenaars, (bewust) onaangepasten, feministen, antikapitalisten, socialisten en anarchisten iedereen op om dit jaar naar Nijmegen te gaan om de 1e mei te vieren en op te komen voor een samenleving die gebaseerd is op zelforganisatie en solidariteit.

1 mei iedereen vrij!

Mondiale bestaanszekerheid
open grenzen voor alle mensen
Stop de repressie en controlewaan
Stop privatisering en afbraak sociale voorzieningen
Vrijheid en welvaart voor iedereen!

Meer info: www.1mei.org ook wat het avondprogramma betreft

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit om op 10 april naar de informatieavond rondom het thema abortus in Nederland te komen.

We hebben deze avond georganiseerd mede naar aanleiding van de (dreigende) sluiting van abortusklinieken in Amsterdam en de hernieuwde opkomende christelijke lobby tegen abortus. Ook hebben wij de afgelopen twee jaar demonstraties georganiseerd voor het recht op abortus, die naar onze smaak heel matig bezocht werden. De vraag is, waarom?

Voor deze avond hebben we een aantal gastsprekers uitgenodigd. We hopen te informeren over de geschiedenis van abortus en de abortuswetgeving in Nederland, en de huidige situatie in Nederland en specifiek in Amsterdam te bespreken. Daarbij willen we op deze avond bovenstaande bediscussieren en ook meer concreet bespreken wat er gedaan kan worden tegen de anti-abortus tendensen in Nederland.

Na onze eerste succesvolle info- en filmavond in de MKZ zijn we ook uitgenodigd om een soortgelijke infoavond in Den Bosch te presenteren. De drukbezochte avond op 7 maart en de discussie die er werd gevoerd, liet blijken dat er blijkbaar een grote behoefte is om over feminisme en vrouwentrijd te praten, te discussieren en actie te onder nemen. Hopelijk wordt het  in Den Bosch net zo succesvol:

Dat internationale vrouwendag en feminisme niet puur een vrouwelijke aangelegenheid is, bewijzen wel een aantal feministische mannen in Utrecht.

Zie hieronder het stukje wat ook op indymedia verschenen is:

Internationale vrouwendag een beetje gevierd in Utrecht met het plakken van posters

Sinds jaar en dag is 08 maart in Utrecht een heugelijke dag. Voorheen altijd discussies, feest, films, feministische optocht in de stad en de gebruikelijke discussies met mannen die zich buitengesloten voelden. Ooit waren er ook nog mannenstrijdgroepen actief die het anarchistische feminisme in woord en daad ondersteunde. Feminisering van de samenleving dat was een goede opstart naar een samenleving die ontdaan zou zijn van macht, geweld, oorlog, honger en onderdrukking. Om internationale vrouwendag in ere te houden en om te laten weten dat deze strijd nog steeds gevoerd moet worden, hebben enkele mannen het idee opgevat om posters te plakken in het centrum van Utrecht. Naast deze kleine solidariteitsactie roepen wij op om het komende jaar ook actief te zijn op het gebied van feminisme en mannenstrijd.

In het kader van de internationale vrouwendag trappen we af met onze maandelijkse Film- en Discussieavond.

Deze avond tonen we de Italiaanse documentaire: Vogliamo anche le rose (Wij willen ook rozen) gevolg met een discussie over de vrouwenstrijd heden ten dage. Komt allen zondag 7 maart naar de MKZ te Amsterdam (NB! Adres moet zijn Eerste Schinkelstraat 14-16!)

De twee abortusklinieken in Amsterdam dreigen te worden gesloten vanwege financieel wanbeleid. Het Slotervaartziekenhuis wil de hulpverlening aan de vrouwen overnemen. Als dit doorgaat, wordt de keuzevrijheid van vrouwen om naar een kliniek of ziekenhuis te gaan, op onaanvaardbare wijze ingeperkt.

http://behoudabortusklinieken.petities.nl

Op bovenstaande site heeft het abortuscomité Wij Vrouwen Eisen een petitie gezet. Doel van de petitie
is het behoud van de twee Amsterdamse abortusklinieken die gesloten dreigen te worden. Wij vinden het
van groot belang dat vrouwen kunnen kiezen waar zij hun abortus willen laten uitvoeren. In de speciale
klinieken is hun privacy gewaarborgd en zijn zij verzekerd van kwalitatief hoogwaardige zorg.
Binnenkort wordt er in de Kamercommissie van VWS over gesproken, de datum is nog niet bekend.

Teken snel de petitie en geef het door aan alle vrouwen en mannen in je omgeving die ook willen
ondertekenen!
Met vriendelijke groet,

Abortuscomité Wij Vrouwen Eisen.

« Older entries § Newer entries »