Persbericht 12-12-2009

Op 12 december 2009 demonstreren wij, de Dolle Mollies, in Amsterdam voor het recht op abortus voor iedere vrouw. Wij geloven dat ieder meisje en elke vrouw in vrijheid moet kunnen kiezen haar zwangerschap af te breken, zonder druk te moeten ondervinden van buitenaf en met gepaste hulp. Onze overtuiging is dat ieder mens moet kunnen leven in vrijheid en het recht op zeggenschap over het eigen lichaam is daar een belangrijk aspect van.

Onze demonstratie vindt juist plaats op 12 december omdat diezelfde dagde streng-christelijke organisaties ‘Scheeuw om Leven’ en Christenen voor de Waarheid (CFT) een kruistocht tegen abortus lopen door Amsterdam. ‘Schreeuw om Leven’ stelt dat er vanaf het moment van bevruchting sprake is van menselijk leven. Daarom is abortus volgens hen een schending van het recht op leven van de ongeboren vrucht. Behalve het feit dat deze bewering pertinent onjuist is gaat ‘Schreeuw om Leven’ totaal voorbij aan de oorzaken van zwangerschap en de reden van het afbreken hiervan.

Het recht op abortus bestaat nog steeds in veel landen ter wereld niet of onder zware beperkingen. Ook een heel aantal lidstaten van de Europese Unie behoort tot deze groep. In bijvoorbeeld Ierland en Malta is abortus verboden, in Polen en Portugal is deze slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden toegestaan.

Juist nu is het ook in Nederland op politiek vlak onrustig. Abortus is sinds de vroege jaren ‘80 van de vorige eeuw wettelijk gereguleerd. Maar met het aantreden van de Christenunie in het huidige kabinet is het recht op abortus opnieuw op de politieke agenda geplaatst, met als doel dit recht sterk in te perken. Als gevolg hiervan wordt op dit moment een voorstel in de Tweede Kamer behandeld over het beperken van de uitgifte van de abortuspil. Ook ijvert de Christenunie voor extra subsidies voor bijvoorbeeld de anti-abortusorganisatie VBOK (Vereninging ter Bescherming van het Ongeboren Kind). Daarbij wordt beweerd dat de VBOK een neutrale hulpverleningsorganisatie is, terwijl ook bijvoorbeeld het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGA) duidelijk stelt dat dit niet zo is.

Organisaties als ‘Schreeuw om Leven’ en VBOK voelen zich door de recente ontwikkelingen gesterkt hun betuttelende, conservatieve standpunten in de samenleving te propageren. Zij misleiden zwangere vrouwen door zich als abortuskliniek te adverteren in de Gouden Gids. Ook is de VBOK bijvoorbeeld reeds jarenlang actief als ‘voorlichter’ op basisscholen, waarbij kinderen worden geïndoctrineerd met het idee dat abortus moord is. Daarnaast worden kinderen vanuit bepaalde basisscholen als collectanten ingezet om geld in te zamelen voor VBOK.

Wij geven op 12 december een tegengeluid, onder meer met het uitdelen van flyers en condooms. Het recht op abortus moet worden beschermd tegen conservatieve groeperingen en politieke partijen die proberen deze verworvenheid van ons af te pakken.

Handen af van het recht op abortus!Keuzevrijheid voor elke vrouw wereldwijd!

De Dolle Mollies